TOP s.r.o

realitní činnost

Pronájmy

Prodeje nemovitostí

Právní servis

Znalecké posudky

Účetní servis

Ukládání výkopové zeminy

Dále

TOP Umwelt

Centrum pro odpady, sběrný dvůr

Převzetí nebezpečných i ostatních odpadů

Provozování sběrného dvoru

Mletí a drcení plastů

Otevírací doba: Po – Pá : 7 – 15h., 1. So v měsíci 9-12h. Lze domluvit individuální termín.

Dále

Kompostárna

Kompostárna – prodej kompostu

Bioodpad

Otevírací doba: Po – Pá : 8 – 16h. Lze domluvit individuální termín.

Dále

T.O.P. Umwelt spol. s r.o. – nakládání s odpady,
provozovna „Centrum pro odpady“ Hostivice

Firma T.O.P. Umwelt spol. s r.o. má sídlo ve vlastním areálu v Hostivici u Prahy. Působí v oblasti nakládání s odpady od roku 1992. Firma je specializována na nakládání s nebezpečnými odpady. Zneškodnění odpadů zajišťujeme jednak vlastními kapacitami (tj.svoz, třídění odpadů) nebo ve spolupráci se specializovanými firmami. Máme navázány obchodní vztahy v takové struktuře, že jsme schopni zajistit komplexní servis všech odpadů.

Firma poskytuje tyto služby:

Převzetí nebezpečných i ostatních odpadů, jejich odvoz, zajištění využití nebo zneškodnění včetně vystavení předepsané dokumentace. *

Provozování sběrného dvoru se zajištěním zpětného odběru elektrospotřebičů **

Doprava zboží a odpadů v režimu ADR. ***

Poradenství, vedení průběžné evidence, vypracování ročních výkazů ****

Prodej Třebotovského mulče

Prodej kompostu

Prodáváme Třebotovský mulč velkým i drobným odběratelům za cenu 690 Kč bez DPH za tunu. Při větším odběru lze domluvit slevu.